เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กฎหมายทะเบียนพาณิชย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบังคับใช้ และการจัดทำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติดังกล่าว

ได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/vwVfac2KLhjb11fp7

ย้อนกลับ

หน้าหลัก