แจ้งรีเซตรหัสผ่านและลบนายทะเบียน

ตอบกลับโพส
brm3104101 (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

แจ้งรีเซตรหัสผ่านและลบนายทะเบียน

โพสต์ โดย brm3104101 (เจ้าหน้าที่) » จันทร์ พ.ย. 07, 2022 11:00 am

แจ้งขอรีเซตรหัสผ่าน
1 nang008 นางนงค์ราญ พวงกระถิน 31041 เทศบาลตําบลหนองแวง ผู้ใช้งาน 1310600002646
2 patchaya3104101 นางสาวพัชญา บุตรหึง 31041 เทศบาลตําบลหนองแวง ผู้ใช้งาน 1310600095547

แจ้งขอลบนายทะเบียน
1 นงค์คราญ นางนงค์คราญ พวงกระถิน 31041 เทศบาลตําบลหนองแวง ผู้ใช้งาน 1310600002646
2 มาลัย นางสาวมาลัย ปะนาธรรมา 31041 เทศบาลตําบลหนองแวง ผู้ใช้งาน 1301700014451

ตอบกลับโพส