กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ตอบกลับโพส
ratchadap (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โพสต์ โดย ratchadap (เจ้าหน้าที่) » ศุกร์ พ.ค. 07, 2021 11:20 am

การประกอบกิจการใดบ้างที่จะต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์

ratchadap (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

Re: กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โพสต์ โดย ratchadap (เจ้าหน้าที่) » ศุกร์ พ.ค. 07, 2021 11:26 am

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหากประกอบกิจการดังต่อไปนี้ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) เฉพาะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
3. ให้เช่าพื้นทของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
4. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)

ตอบกลับโพส