สามารถโอนกิจการให้แก่บุคคลอื่นทำแทนได้หรือไม่

ตอบกลับโพส
ratchadap (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

สามารถโอนกิจการให้แก่บุคคลอื่นทำแทนได้หรือไม่

โพสต์ โดย ratchadap (เจ้าหน้าที่) » ศุกร์ พ.ค. 14, 2021 3:01 pm

ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการโอนกิจการให้แก่บุคคลอื่นสามารถกระทำไดํ ้หรือไม่

ratchadap (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

Re: สามารถโอนกิจการให้แก่บุคคลอื่นทำแทนได้หรือไม่

โพสต์ โดย ratchadap (เจ้าหน้าที่) » ศุกร์ พ.ค. 14, 2021 3:06 pm

การจดทะเบียนพาณิชย์ถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลไม่สามารถโอนกิจการให้บุคคลอื่นได้ หากประสงค์จะโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายเดิม
ยื่นจดทะเบียนเลิกก่อน แล้วให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจรายใหม่จดทะเบียนตั้งใหม่ โดยให้ระบุไว้ในข้อ 9 ในคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ว่ารับโอนกิจการนี้จาก
“ระบุชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจรายเดิม” ทั้งนี้จะยื่นจดทะเบียนพร้อมกันในวันเดียวกันก็ได้แต่ให้ยื่นจดทะเบียนเลิกก่อนแล้วจึงจดทะเบียนตั้งใหม

ตอบกลับโพส