สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ตอบกลับโพส
nsn6001301 (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โพสต์ โดย nsn6001301 (เจ้าหน้าที่) » พุธ มิ.ย. 30, 2021 11:32 am

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวการขอใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2 กรณี ดังนี้

:?: 1. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งทะเบียนบ้านหลังที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ เป็นบ้านเช่า ไม่มีเจ้าบ้าน และผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้านอยู่บ้านเลขที่อื่นแล้ว

:?: 2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งทะเบียนบ้านหลังที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจ ไม่มีเจ้าบ้าน และผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้านอยู่บ้านเลขที่อื่นแล้ว และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังที่ใช้ประกอบพาณิชยกิจเป็นของบิดา/มารดา/ญาติ ซึ่งก็เป็นเจ้าบ้านอยู่บ้านเลขที่อื่นแล้วเช่นกัน

:arrow: จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร :idea: :idea:

pachara (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 62
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

Re: สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โพสต์ โดย pachara (เจ้าหน้าที่) » จันทร์ ก.ค. 12, 2021 9:24 am

ตามระเบียบทะเบียนพาณิชย์ นั้น ในเรื่องของที่ตั้งสำนักงาน ความเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ตั้ง จะดูจาก
- การเป็นเจ้าบ้าน
- การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวบ้าน

หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้เป็นตาม 2 ข้อ ข้างต้น ก็สามารถให้ผู้มีสิทธิ์ข้างต้น ให้สิทธิ์แก่ผู้ขอจดทะเบียน เช่น ให้สิทธิ์โดยการให้เช่า หรือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ พร้อมทั้งแนบเอกสารสิทธิ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์การใช้ที่ตั้งเป็นสำคัญ เช่น ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเจ้าบ้านชัดเจน หรือ สัญญาซื้อขายบ้าน หลักฐานอนุญาตปลูกสร้างบ้าน โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เพื่อแสดงว่าท่านมีสิทธิ์ หรือได้รับสิทธิ์จากผู้มีสิทธิ์ให้เช่า หรือให้การยินยอมอย่างชัดเจน หากไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามข้างต้น นายทะเบียนอาจใช้ดุลพินิจปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้

จากคำถามที่ท่านสอบถามมา ทั้ง 2 ข้อ ท่านสามารถใช้ สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ตามแต่กรณี พร้อมเอกสารสิทธิ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์การใช้ที่ตั้ง เพื่อแสดงว่าท่านได้รับสิทธิ์จากผู้มีสิทธิ์ให้เช่า หรือให้การยินยอม

กรณีมีปัญหาเรื่องผู้มีสิทธิ์มีแต่หลักฐานทะเบียนบ้าน แต่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่หลังอื่น มิได้อยู่ในหลังที่ใช้นี้ สามารถให้ผู้มีสิทธิ์ทำหนังสือชี้แจง เพื่อยืนยันว่าตนเป็นเจ้าของบ้านจริง เพียงแต่ที่ไม่ได้มีชื่อตนเป็นเจ้าบ้าน เนื่องจากได้นำชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้านหลังอื่นแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการเป็นเจ้าบ้านที่หลังอื่นมาประกอบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
02 547 4446-7

ตอบกลับโพส