ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ควรมีการปรับปรุงให้มีการแจ้งเตือน กรณี ที่อยู่หรือกิจการซ้ำกัน

ตอบกลับโพส
cmi5000401 (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ควรมีการปรับปรุงให้มีการแจ้งเตือน กรณี ที่อยู่หรือกิจการซ้ำกัน

โพสต์ โดย cmi5000401 (เจ้าหน้าที่) » อังคาร ส.ค. 31, 2021 10:57 am

เรียน ผู้ดูแลระบบจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการปรับปรุงระบบ ให้มีการแจ้งเตือน กรณี ที่อยู่หรือกิจการซ้ำกัน ซึ่งเกิดปัญหาระหว่างคนที่จดทะเบียนครั้งแรกไม่มายกเลิกทะเบียนพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าผู้ประกอบการที่มาจดแต่ละราย ที่อยู่ที่ใช้ในการจดรายใหม่จะซ้ำกันหรือไม่ อย่างไร? ทำให้มีสถานประกอบการซ้ำกัน ขัดแย้งกับความเป็นจริง ไม่สามารถควบคุมได้ อาจทำให้บุคคลที่สามที่มีปฏิสัมพันธ์กับสถานประกอบการที่ไม่มีตัวตนจริง ได้รับความเสียหายได้และอาจมีการฟ้องร้องหน่วยงานที่ออกใบทะเบียนพาณิชย์ได้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

pachara (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 74
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

Re: ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ควรมีการปรับปรุงให้มีการแจ้งเตือน กรณี ที่อยู่หรือกิจการซ้ำกัน

โพสต์ โดย pachara (เจ้าหน้าที่) » พุธ ก.ย. 01, 2021 11:30 am

เรียน นายทะเบียนเจ้าหน้าที่ สนง.ทพ.เทศบาลเมืองแม่โจ้

ผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ ในสถานที่ตั้งเดียวกันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหม่เหมือนกัน หรือรายเดิมที่ประกอบการอยู่ หรือเลิกประกอบการแล้วแต่ยังไม่ได้มาจดเลิก เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดห้ามไว้ในกฎหมายทะเบียนพาณิชย์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบรายใหม่ที่ขอจดทะเบียน ต้องมีหลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบการ ณ ที่เดียวกันนั้น เช่น สัญญาเช่า และหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ซึ่งต้องมีอายุของสิทธิการใช้อยู่ถึง ณ วันที่ยื่นขอจดทะเบียน พร้อมทั้งต้องขึ้นป้ายร้านของกิจการตัวเอง และแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ประกอบการนั้น เช่นเดียวกันกับกิจการอื่นที่อยู่ในที่เดียวกันต้องปฏิบัติ

ในส่วนของการแจ้งเตือนในระบบที่ท่านเสนอแนะเข้ามา ทางกรมขอรับไว้พิจารณาครับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
02 547 4446-7
e-mail : regis_c@dbd.go.th

cmi5000401 (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

Re: ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ควรมีการปรับปรุงให้มีการแจ้งเตือน กรณี ที่อยู่หรือกิจการซ้ำกัน

โพสต์ โดย cmi5000401 (เจ้าหน้าที่) » พฤหัสฯ. ก.ย. 09, 2021 2:27 pm

โทรถาม กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ บอกจดไม่ได้ ต้องยกเลิกก่อนครับ งงครับ ขอแนวทางที่ชัดเจนหน่อยครับ

ขอบคุณครับ

ตอบกลับโพส