ประชาชนทั่วไปสามารถขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

ตอบกลับโพส
ratchadap (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

ประชาชนทั่วไปสามารถขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

โพสต์ โดย ratchadap (เจ้าหน้าที่) » ศุกร์ พ.ค. 14, 2021 2:37 pm

ประชาชนทั่วไปสามารถขอตรวจเอกสารและขอคัดสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกิจการหรือไม่

ratchadap (เจ้าหน้าที่)
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 08, 2019 10:21 am

Re: ประชาชนทั่วไปสามารถขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่

โพสต์ โดย ratchadap (เจ้าหน้าที่) » ศุกร์ พ.ค. 14, 2021 2:38 pm

ประชาชนทั่วไปสามารถขอตรวจและคัดสําเนาเอกสารเกี่ยวกับเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ได้เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้กฎกระทรวง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกิจการก่อน
อัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจ รายละ 20 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองสําเนาเอกสาร ชุดละ 30 บาท
(1 คําขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ คิดเป็น 1 ชดุ )
(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 2499 มาตรา 18)

ตอบกลับโพส